Oferta Szczegółowa

 • Badania wykonalności projektów w zakresie rozwoju biznesowego firmy.

 • Badania i analizy rynku w różnych branżach produkcyjnych.

 • Badanie najlepszych strategii wejścia na rynek i komunikacji.

 • Sporządzanie biznesplanów oraz ocena ryzyk i szans.

 • Poszukiwanie i rozwijanie kontaktów w celu nawiązania współpracy handlowej.

 • Tzw. tymczasowe zarządzanie relacjami z partnerami za pośrednictwem menedżera władającego językiem włoskim i polskim.

 • Organizacja delegacji kierowników firm włoskich do Polski w celu odbycia spotkań z potencjalnymi klientami.

 • Doradztwo i opracowywanie projektów w zakresie otwierania zakładów handlowych i produkcyjnych oraz zarządzanie nimi. Pełny zakres: od analizy po inaugurację.

 • Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.

 • Poszukiwania, badania i wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie dostępu do unijnych, krajowych i lokalnych środków finansowych oraz ich wykorzystania.

 • Wsparcie w zakresie zakładania spółek, prowadzenie księgowości oraz zarządzanie finansami i sprawami podatkowymi we współpracy z lokalnymi specjalistami.

Doradztwo, marketing, strategia

 • Oferowane usługi obejmują międzynarodowe doradztwo marketingowe i działania związane z zarządzaniem rynkiem. Międzynarodowe projekty doradztwa marketingowego mogą być modulowane zgodnie z charakterystyką firmy i jej celami oraz obejmować różne strategiczne i operacyjne kroki.

 • Doradztwo biznesowe na rzecz internacjonalizacji: doradztwo na pierwszym poziomie dotyczące wykonalności projektu rozwoju eksportu dla firmy klienta, włoskiego lub zagranicznego, z analizą produktów i weryfikacją potencjału biznesowego na rynku zagranicznym.

 • Analiza rynku: jesteśmy w stanie opracować analizę wykonalności, poprzez badanie produktu, w odniesieniu do wybranego rynku, a dzięki sieci już złożonej z potencjalnych klientów, uzyskać pierwszą szybką informację zwrotną na temat rozwoju komercyjnego.

 • Tymczasowy manager: zarządzanie zidentyfikowanymi partnerami, w języku włoskim i polskim. Usługa rozwoju rynku, z dedykowanym managerem
  i ekspertem w terenie, pracującym w imieniu i na rzecz klienta, przedstawiającym się jako “przedstawiciel handlowy”, przy wsparciu włoskiego klienta dedykowanego firmie i obecnego na terytorium za granicą.

 • Organizacja misji biznesowych: po analizie rynku, planujemy wizyty firmy na interesującym rynku oraz po utworzeniu listy kontaktów i potencjalnych klientów zainteresowanych rozwojem biznesu.

 • Tworzenie i zarządzanie siecią kontaktów biznesowych, w tym zamówień, fakturowania i płatności.

 • Usługi towarzyszące, tłumaczenie i tłumaczenie ustne (włoski, angielski, polski) potencjalnym partnerom biznesowym.

 • Wsparcie logistyczne i komercyjne w zakresie organizacji imprez promocyjnych i udziału w targach.

 • Studium wykonalności w celu rozpoczęcia działalności handlowej za granicą.

Jesteśmy uważni na zmiany - Realizujemy Wasze cele
Wsparcie Twojego biznesu w Europie

Główne kraje, w których działamy

ABF Consulting jest w stanie zaoferować usługi w zakresie internacjonalizacji włoskich firm na rynku polskim, czeskim i słowackim; dba również o wsparcie rozwoju komercyjnego także w stosunku do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, dzięki sieci kontaktów wypracowanych w ostatnich latach.

Ponadto firma jest w stanie wprowadzać polskie firmy na drogę strategii wejścia na rynek włoski i na inne kraje potencjalnie interesujące, z menagerami obecnymi w danym regionie.

Główne kraje, w których firma prowadzi działalność z własnymi strukturami to: Włochy, Polska, Czechy, Słowacja

Dane kontaktowe

E-mail: info@abfconsulting.eu
Skype: andrea.fuccaro

Masz pytanie?

Kliknij poniżej i użyj naszego formularza!

Tutaj nas znajdziesz

ul. Jastrzębska 10
44-300 Wodzisław Śląski

ul. Zabłockiego 54/3
40-750 Katowice- Bażantowo